Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu oraz projekt technologiczny restauracji- naleśnikarni uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. sanitarno higienicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

Projekt budowlany i technologiczny restauracji - naleśnikarni uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. sanitarno higienicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

Projekt budowlany i technologiczny restauracji - naleśnikarni uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. sanitarno higienicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

projekt-restauracji-nalesnikarnia-rea-grupa-architekci-rehlich-dziedzic-warszawa-krakow-katowice-wroclaw

projekt-restauracji-nalesnikarnia-rea-grupa-architekci-rehlich-dziedzic-warszawa-krakow-katowice-wroclaw-2