Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu oraz projekt technologiczny przedszkola trzy oddziałowego z zapleczem gastronomicznym uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. sanitarno higienicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu oraz projekt technologiczny restauracji- naleśnikarni uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. sanitarno higienicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy