The resort recreation area 20 modular cottages frame structure
Under construction

Ośrodek rekreacyjno- wypoczynkowy 20 modularnych domków letniskowych w konstrukcji szkieletowej
W trakcie realizacji

elewacja 3